نرخ دیه سال ۱۴۰۳ تعیین شد

دیه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۳ درصد افزایش یافت.

صندوق تامین خسارت‌های بدنی اعلام کرد که نرخ دیۀ کامل در سال ۱۴۰۳، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

نرخ دیه ۱۴۰۳ اعلام شد

About Author