نقشه راه اپوزیسیون تونس برای خروج از بحران سیاسی

منابع از وجود تحرکات جدید مخالفان تونس و آمادگی‌ها برای اعلام برنامه‌ها بر اساس نقشه راه جدید خبر دادند که روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی از آن رونمایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، یک منبع که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد، ایده اصلی نقشه راه در خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام و پیش از موعد آن خواهد بود.

منبع مذکور همچنین تاکید کرد، این تنها راه حل برای برون رفت از بحران است اما با شرایطی که اعلام خواهد شد.

این منبع اعلام کرد، به منظور حمایت از این نقشه راه، پذیرش آن و مبارزه به خاطر تحقق آن، برای انجام چندین تحرکات در خیابان‌ها فراخوان داده خواهد شد.
در همین راستا، منابعی از کمپین «شهروندان مخالف کودتا» اعلام کردند که آنها به مرحله انتخاب هیأت اجرایی جدید برای این کمپین رسیده‌اند و به زودی اعلام خواهد شد.

منابع مذکور همچنین اعلام کردند، مرحله سکوت در دوره اخیر ناشی از جست و جوی اتحادهای سیاسی بوده زیرا تحرکات در خیابان بدون سرمایه گذاری سیاسی معنایی ندارد و تحرکات آتی برای دفاع از نقشه راه جدید خواهد بود.

About Author