نگرانی از ورود شبهه‌داران کنکور به رشته پزشکی و آسیب به این حرفه

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم در مورد چالش‌های دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش گفت: در این قضیه باید به درستی دفاع انجام شود، چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد، افرادی که وارد رشته‌های پرمتقاضی مانند پزشکی می‌شوند، از منظر عدالت زیر سوال می‌روند؛ متاسفانه تمام این افراد شبهه‌دار نیز برای رشته پزشکی هستند و این مسئله حتی می‌تواند در جامعه، موجب نگرانی جدی نسبت به حرفه پزشکی ایجاد کند.

«رضا صابری» رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ در مورد مباحث پیش آمده پیرامون سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد: موضوعی که در خصوص دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور این روزها مطرح شده، قریب به دو سال است که مطرح بوده است.

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم تصریح کرد: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اختیار بررسی شبهه‌داران کنکور سراسری را به هیات بدوی و تجدیدنظر سازمان سنجش داده است و دیوان عدالت اداری با اجرای این قانون مخالفتی ندارد. در دیوان عدالت شاید بخش عمده‌ای از آرایی که صادر شده است، رویه سازمان سنجش و هیات‌های بدوی در تجدیدنظر را پذیرفته است و فقط یک قاضی در دیوان استنباط‌های خاص خود را دارد و مبتنی بر همان استنباط‌ها، آرایی را صادر می‌کند که تا حدودی با رویه عمومی که در دیوان آرایی صادر می‌شود، کمی متفاوت است، وگرنه که اختیار بررسی شبهه‌داران کنکور سراسری که مجلس به هیات بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش داده، قانون مجلس است و تا کنون وظایف خود را مطابق با همین قانون انجام داده‌اند و تشخیص آن‌ها نیز حتما تشخیص درستی بوده است و به آن عمل می‌شود.

اختیار بررسی شبهه‌داران کنکور طبق قانون با سازمان سنجش است

قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اختیار بررسی پرونده شبهه‌داران کنکور سراسری را به هیات بدوی و تجدیدنظر سازمان سنجش داده است و دیوان عدالت اداری با اجرای این قانون مخالفتی ندارد.

صابری بیان کرد: در سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل شیوع بیماری کرونا که در دولت گذشته هم رخ داده است، سازمان سنجش معذوریت‌هایی داشته و به پرونده‌های شبهه‌داران کنکور، با تاخیر رسیدگی کرده است. در حال حاضر نیز برای مجموع پرونده‌های آن سال‌ها و در مورد تعدادی از آنها، تشخیص داده که تقلب محرز بوده و رای خود را در خصوص این عده صادر کرده است و حالا دیوان عدالت اداری برای این دسته از افراد، نوعی تفسیر و استنباط از مسئله قانونی دارد که رویه متفاوتی با رویه سال‌های قبل از سال ۹۸ و بعد از ۱۴۰۰ انجام می‌دهند و همین نکته کمی موجب ایجاد چالش در موضوع مورد بحث شده است.

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم عنوان کرد: به هر حال در این قضیه باید به درستی دفاع انجام شود، چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد، افرادی که وارد رشته‌های پرمتقاضی مانند پزشکی می‌شوند، از منظر عدالت زیر سوال می‌روند؛ متاسفانه تمام این افراد شبهه‌دار نیز برای رشته پزشکی هستند و این مسئله حتی می‌تواند در جامعه، موجب نگرانی جدی نسبت به حرفه پزشکی ایجاد کند. 

صابری خاطرنشان کرد: قطعا هدف دولت و مجلس بر این است که نظارت و کنترل و آرای صادره باید از سازمان سنجش آموزش کشور صادر شود و تا امروز نیز بر این استقلال سازمان سنجش پافشاری داشته‌اند.

 کم‌کاری دولت قبلی در رسیدگی به پرونده‌های شبهه‌داران  کنکور

سازمان سنجش تشخیص داده است که از بین حدود ۲ هزار نفر، تقلب برای ۲۰۰ نفر در رشته پزشکی محرز است و در خصوص این افراد رای صادر کرده و بر رای خود پافشاری هم دارد.

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم بیان کرد: در واقع در دولت فعلی قصوری از سوی سازمان سنجش رخ نداده است و در دولت قبلی نیز اگر کم کاری آن هم به دلیل شیوع کرونا اتفاق افتاده، به دلیل شرایط خاص آن زمان است که در همه امور مملکت این شرایط خاص وجود داشته و حالا سازمان سنجش سعی کرده اگر آن زمان قصوری بوده، حالا تلاش کند نسبت به هیچ داوطلبی ضرری وارد نشود، ولی در مجموعه زیادی که شبهه تقلب برای افراد وجود داشته، تشخیص داده است که از بین حدود ۲ هزار نفر، برای ۲۰۰ نفر در رشته پزشکی تقلب محرز است و سازمان سنجش در خصوص این افراد رای صادر کرده و بر رای خود پافشاری هم دارد، ولی دیوان عدالت اداری در مورد همین مجموعه، آرایی صادر می‌کند که کمی جای نگرانی دارد که این افراد وارد رشته پزشکی شوند.

About Author