هشدار بحران در بیمارستان های آذربایجان شرقی

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
*************

شنیده می شود در حال حاضر ۷۰ درصد مجموع تخت های بیمارستانی آذربایجان شرقی فرسوده بوده و بالای ۵۰ سال عمر دارند. مجموع تخت های فعال بیمارستان های آذربایجان شرقی حدود ۸ هزار تخت می باشد و اینکه ۷۰ درصد یعنی بالغ بر ۵ هزار تخت در مراکز درمانی این استان بالای ۵۰ سال عمر داشته باشند، برای نظام سلامت کشور موضوعی نگران کننده است.شرایط موجود تخت های بیمارستانی استان هشدارجدی و مهم در مواقع اضطرار و بروز بحران هایی مثل زلزله است که می تواند پاشنه آشیل مدیریت بحران استان باشد.
هم اکنون در بخش های مختلف حوزه سلامت، این استان علاوه بر جمعیت چهار میلیونی ساکن در شهرها و بخش های مختلف، برای استان های همجوارمنطقه مثل اردبیل، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان و حتی برای مناطقی از شمال عراق و جمهوی نخجوان نیز ارایه خدمات می کند.
پوشش جمعیتی نظام سلامت آذربایجان شرقی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر می باشد و شرایط عمومی مراکز درمانی و بیمارستانی این استان به هیچ عنوان پاسخگوی این حجم جمعیت نیست و باید به لحاظ تامین فضاهای جدید اقدامات فوری به انجام برسد.
در صورت بی توجهی به وضعیت تخت های بیمارستانی آذربایجان شرقی در سال های آینده و با احتمال بروز انواع بیماری ها و تغییر و تحولات حوزه پزشکی و مهمتر از همه حوادث غیرمترقبه، مشکلات عدیده و انباشته شده این بخش را تهدید خواهد کرد.

About Author