هشدار فرونشست زمین در دشت تبریز

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز گفت: هرگونه برداشت آب از مخازن آبخوان ها باید بر اساس میزان آب ورودی به آنها صورت می گرفت که با توجه به بیلان منفی، احتمال تخریب آبخوان ها و وقوع پدیده فرونشست و تحمیل خسارات غیر قابل جبران در این دشت بزرگ دور از انتظار نخواهد بود.

سعید پورحیدری  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز در حاشیه برگزاری بازدید میدانی از عملیات آبخیزداری که توسط مسئولان ارشد شهرستان تبریز به منظور بررسی اثربخشی سازه های آبخیزداری واقع در حوزه آبخیز لیقوان چای صورت گرفت، با تاکید بر اینکه هرگونه برداشت آب از مخازن آبخوان ها باید بر اساس میزان آب ورودی به آنها صورت گیرد، هشدار داد: با توجه به بیلان منفی آبخوان ها، احتمال تخریب آبخوان ها و وقوع پدیده فرونشست و تحمیل خسارات غیرقابل جبران در دشت تبریز دور از انتظار نخواهد بود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری تبریز ضمن پر اهمیت شمردن عملیات آبخیزداری در کنترل سیلاب و تقویت سفره های آب زیرزمینی، بر لزوم پایش تراز آب های زیرزمینی دشت تبریز به منظور مدیریت آبخوان ها در مقابل تهدیدات احتمالی فرونشست تاکید کرد.

وی افزود: از آنجایی که دشت تبریز فعالیت های گسترده ای از بخش کشاورزی و صنعت را در بستر خود جای داده است، لذا اجرای برنامه پایش و تحلیل آسیب پذیری ناشی از برداشت های بی رویه از سطح سفره های آب زیرزمینی را امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی تصریح کرد: هرگونه برداشت آب از مخازن آبخوان ها باید بر اساس میزان آب ورودی به آنها صورت می گرفت که با توجه به بیلان منفی، احتمال تخریب آبخوان ها و وقوع پدیده فرونشست و تحمیل خسارات غیر قابل جبران در این دشت بزرگ دور از انتظار نخواهد بود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز گفت: با توجه به وسعت و موقعیت استراتژیک دشت تبریز به عنوان یکی از بزرگترین و حساس ترین دشت های استان آذربایجان شرقی، علاوه بر فعالیت های بخش کشاورزی و همچنین قرار گرفتن بسیاری کارخانه ها و مراکز صنعتی در بستر این دشت و از طرفی نیز واقع شدن دریاچه ارومیه در امتداد آن، طرح تغذیه مصنوعی آبخوان های موجود در آن را امری حیاتی و ضروری است که بعنوان راهکاری موثر در جهت تعادل آبخوان ها و احیای این منابع ارزشمند به شمار می رود.

پورحیدری بر لزوم تامین اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی جهت اجرای این طرح بزرگ را امری مهم و ضروری دانست که می بایست در اولویت برنامه ریزان قرار گیرد.

پایان پیام/

About Author