هیچ برنامه‌ای در استان البرز نباید معطل و بلاتکلیف بماند

نماینده عالی دولت عزیزاله شهبازی در جلسه شورای فرمانداران، معاونان و مدیران کل استانداری با بیان اینکه باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که گویا سال‌ها قرار است در پست‌های خود حاضر و پاسخگو باشیم، افزود: از سوی دیگر باید همانند سربازی جان برکف برای نظام آماده باشیم که در سنگر دیگری انجام وظیفه کنیم.
به گزارش ساقی آذربایجان وی ادامه داد: هیچ کاری در استان نباید معطل و بلاتکلیف بماند و ضرورت دارد در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران و تبعیت از سیاست‌های دولت محترم، برای به سرانجام رساندن پروژه‌ها و برنامه‌ها نظام مند و پویا باشیم.
شهبازی گفت: خدا را شاکریم که کاردولت با قدرت و انرژی فراوان آغاز شده و در این مسیر همه ما وظیفه داریم در هر پست و منصبی هستیم با جدیت و اهتمام لازم به روند تحقق اهداف سرعت بخشیم.
وی افزود: فرمانداران در شهرستان‌های هفت گانه البرز با اشراف کامل به روند پیشرفت پروژه‌هایی که مورد مطالبه و نیاز مردم است، نظارت داشته باشند تا هرچه سریعتر مورد بهره برداری قرارگیرد.
استاندار البرز اضافه کرد: ایجاد بسترهای رفاه، آرامش و رضایتمندی مردم مهمترین هدف ما به عنوان کارگزاران نظام است و در این راهی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

About Author