هیچ عذری از مدیران متخلف مازندران پذیرفته نیست

محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی برگزار شد،ضمن دریافت گزارش دقیق از عملکرد پیشگیرانه دستگاه‌های متولی در کاهش آسیب بحران های طبیعی بر اقدامات کارشناسی و مطالعات گسترده در فراهم نمودن زیرساخت های فنی و عمرانی تأکید و خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی باید با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه بیش از پیش از وقوع تلفات در زمان بحران های طبیعی کاسته و هزینه عمرانی را مصروف احداث پروژه های زیرساختی کنند.
به گزارش ساقی آذربایجان رئیس کل دادگستری استان مازندران در نظر گرفتن اقلیم و ساختار جغرافیایی مازندران را در تدوین طرح های عمرانی بسیار ضروری ارزیابی کرد و افزود: مازندران استانی است که از مواهب الهی بسیاری برخوردار بوده و وقوع بحران های طبیعی این چنینی ذات طبیعت بوده و انسان باید خود را با طبیعت منطبق و و نسبت به کنترل و مدیریت آن اقدام نماید.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: کنترل و مدیریت بحران نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و علمی داشته و لازم است مدیران دستگاه های عمرانی و خدماتی ضمن شناسایی نقاط حادثه خیز ؛ برنامه های عمرانی به منظور تجهیز،اصلاح ، احداث و مقاوم سازی سازه های عمرانی و تأسیسات زیربنایی در زمانبندی کوتاه مدت، میان مت و بلند مدت تدوین و بدون فوت وقت نسبت به اجرایی نمودن برنامه کوتاه مدت اقدام تا شاهد تلفات گسترده در زمان وقوع بحران های طبیعی نباشیم.
عالیترین مقام قضایی استان مازندران نظارت دقیق بر احداث پروژه های عمرانی را بسیار ضروری برشمرده و افزود: نحوه احداث سازه‌های عمرانی نظیر راه، پل ، تونل و همچنین صدور مجوز های ساخت ساز با درنظر گرفتن حریم و بستر رودخانه و راه باید با نظارت دقیق و کارشناسی صورت گرفته و هرگونه کوتاهی در این زمینه اعم از صدور مجوزات قانونی و نبود نظارت کافی قطعا عواقبی جبران ناپذیر به بار خواهد آورد.
اکبری حضور میدانی ، انجام اقدامات فنی و تخصصی به همراه به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود و همچنین تلاش های گسترده در جذب اعتبارات لازم مالی را نشان از دغدغه مدیران دلسوز و جهادی دانسته و خاطرنشان کرد: دیگر زمان آزمون و خطا گذشته و اینک همه مسئولان باید با هماهنگی، همدلی و تشریک مساعی این تهدید را به فرصتی جهت خدمت به مردم عزیز استان تبدیل نمایند.
وی در پایان این جلسه تأکید کرد: اقدامات و عملکرد دستگاه های اجرایی در حفظ حقوق بیت المال مورد رصد دستگاه قضایی استان قرار گرفته و با مدیران متخلفی که با فعل و ترک فعل های خود موجب تضییع حقوق عامه گردیده اند برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

About Author