هیچ ویروس تنفسی را نمی توان محدود کرد

یک ویروس شناس و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره سویه جدید ویروس کرونا توضیحاتی ارائه داد.
طلعت مختاری آزاد، گفت: این سویه در ژانویه سال میلادی جدید یعنی در دی ۱۳۹۹ در کلمبیا شناسایی شد و سپس در اواخر مرداد پذیرفتند که سویه جدید است و نام آن را «مو» (Mu) گذاشتند.این سویه در مقایسه با سویه «لامبدا» ظاهراً قدرت بیشتری دارد.
مختاری آزاد در پاسخ به این پرسش که آیا سویه های «لامبدا» و «مو» به ایران می رسند، گفت: هیچ ویروس تنفسی را نمی‌توان محدود کرد.
وی افزود: سازمان جهانی بهداشت هنوز نپذیرفته که سویه «مو» موجب نگرانی است.نخستین بار که در ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۸ ویروس «کرونا» را در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران تشخیص دادیم, در مدت دو ساعت پس از آن، وزیر بهداشت, وجود آن را اعلام کرد اما برخی مطبوعات گفتند دیر اعلام کرد در صورتی که این گونه نبود؛ اکنون هم هر نوع سویه جدیدی وارد کشور شود حتماً اعلام می‌شود.

About Author