واکسیناسیون کرونا در یزد به ایستگاه دهه شصتی‌ها رسید

معاون فنی مرکز بهداشت استان از آغاز واکسیناسیون متولدین ۱۳۶۰ و ماقبل، شامل گروه‌های سنی ۴۰ سال به بالا در استان خبر داد.
به گزارش ساقی آذربایجان دکتر «مسعود شریفی» در این رابطه تصریح کرد: مشخصات این افراد در مراکز بهداشتی وجود دارد و به تدریج برای آنان به صورت پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
وی افزود: افراد ۴۰ سال به بالا در صورت دریافت نکردن پیامک، می‌توانند به مراکز تجمیعی واکسیناسیون برای دریافت واکسن مراجعه کنند. شریفی تاکید کرد: از گروه‌های سنی کمتر از ۴۰ سال خواهشمندیم به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنند چرا که واکسن به آن‌ها تزریق نمی‌شود.
این مسئول تصریح کرد: انجام واکسیناسیون کرونا به معنای پایان کرونا نیست و هم استانی‌ها همچنان استفاده صحیح از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، فیزیکی و شستن دست ها را جدی بگیرند.
تاکنون افزون بر ۴۱۴ هزار و ۵۰۰ دوز واکسن کرونا در استان تزریق شد که بیش از ۲۸۶ هزار دوز در قالب دوز اول و بالغ بر ۱۲۸ هزار دوز نیز در قالب نوبت دوم این واکسن به افراد واجد شرایط تزریق شده است.

About Author