واکنش فرماندار تبریز به پیدا شدن سر الاغ!

فرماندار تبریز گفت: رها شدن سر الاغ در یکی از خیابان‌های تبریز هیچ توجیهی ندارد و پیگیر این موضوع تا حصول نتیجه هستیم.

یونس فاتح درباره ویدیوی پخش شده از رها شدن سر چند الاغ در خیابان کارگر تبریز اظهار داشت: این مساله را به دامپزشکی گزارش داده و از آنها گزارشی در این باره خواسته‌ایم و خودمان هم پیگیر مساله هستیم.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی موارد پیش آمده بود که برخی رستوران‌ها برای تخریب رقبای خود دست به چنین حرکاتی می‌زدند که البته مشخص نیست این موضوع هم از این دست مسائل است یا خیر.

فرماندار تبریز تصریح کرد: چنین اتفاقی هیچ توضیحی ندارد و تا حصول نتیجه و پاسخ به مردم، پیگیر این مساله هستیم

About Author