وای بر ما اگر به خاطر جریان سیاسی از جایگاهمان سوء استفاده کنیم

رئیس قوه قضائیه گفت: وای به حالمان اگر به خاطر جریان سیاسی از جایگاهمان سوء استفاده کنیم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، در افتتاحیه نخستین کنگره امامزاده حضرت علی بن محمد باقر (ع)، افزود: به همه مسئولان جمهوری اسلامی و به خصوص کارگزاران نظام و متولیان امر و اول از همه به خودم می‌گویم که امروز مسئولیت بزرگ یک قوه به عهده من است؛ همه ما بر کرسی نشسته‌ایم و در مقامی هستیم تا به این نظام و کشور و مردم خدمت کنیم. ما وارث موقعیتی هستیم که حق‌مداران برای شکل‌گیری آن خون‌ها داده و سرشان از بدن جدا شده است.

رئیس عدلیه ادامه داد: وای به حال من اگر خدای ناکرده به خاطر خودم، به خاطر حفظ جایگاهم، به خاطر یک جریان سیاسی و به خاطر یک جناح از این جایگاه سوءاستفاده کنم.

اژه‌ای افزود: وای به حال من و امثال من اگر بخواهیم در این مسئولیت بسیار سنگینی که به دوش داریم، کم به فکر مردم باشیم. کم به فکر اسلام باشیم. کم به فکر ارزش‌ها باشیم. کم به فکر مقابله با این تهاجم بزرگی که علیه اسلام نظام و انقلاب مردم در جریان است، باشیم.

وی افزود: دشمنی که امام حسین را شهید کرد نقشه اش نابود کردن دین بود و امروز هم دشمن همین هدف را دارد.

اژه ای بیان داشت: بسیاری از مسائلی ها که می‌بینیم نظیر فسادهای مالی و برهنگی ها یک هدف بیشتر ندارد البته من نمی گویم هرکسی که رعایت مسائل اسلامی از جمله حجاب را نمی‌کند هدفش این است که اسلام و جمهوری اسلام نباشد اما دشمنان اصلی یک هدف دارند که اسلام نباشد، جمهوری اسلامی نباشد چون اگر حق حاکم باشد باطل امکان جولان ندارد.

رئیس عدلیه گفت: وظیفه ما در مقابل این تهاجم فرهنگی تبیین نقش دشمن و بیان تعالیم نورانی اسلام و نظام جمهوری اسلامی است.

About Author