ورود کارت نارنجی به دنیای فوتبال

کارت نارنجی از سال آینده وارد دنیای فوتبال می‌شود و بازیکنی که در حین بازی از داور کارت نارنجی بگیرد، برای ۱۰ دقیقه از زمین اخراج می‌شود.

اتحادیه داوران فوتبال در نظر دارد از فصل آتی و در لیگ‌های بزرگ مانند لیگ برتر انگلیس همانند رشته ورزشی راگبی، کارت نارنجی را وارد حوزه داوری فوتبال کند.

کارت نارنجی برای حالتی استفاده می‌شود که هنگام روی دادن یک خطا، کارت زرد برای آن صحنه کم تلقی شود، اما کارت قرمز نیز بسیار سختگیرانه باشد و در این حالت کارت نارنجی که وضعیتی بین زرد و قرمز دارد برای فرد خاطی توسط داور در نظر گرفته خواهد شد.

بازیکنی که در حین بازی از داور کارت نارنجی بگیرد، برای ۱۰ دقیقه از بازی اخراج می‌شود.

About Author