وزیر اقتصاد و دارایی ما نمی‌داند در شستا چه خبر است

یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور، بحث اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است. اینکه شفاف و یک پنجره باز برای مردم نیست و در اتاق شیشه‌ای نیستیم مشکل ایجاد می‌کند. مثلا وزیر اقتصاد و دارایی ما نمی‌دادن در شستا چه خبر است، نمی‌داند دستگاه‌های اجرایی و دولتی چه قدر درآمد دارد. اگر درآمدها مشخص شود، قطعا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

کمال علیپور، نماینده قائمشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره نقش نهادهای نظارتی در پرونده‌های فساد به دیده‌بان ایران گفت: «الحمدالله قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی با فساد مبارزه می‌کنند. هر چه چشم‌های بینا در کشور بیشتر باشد، قطعا برای گزارش‌های فساد بهتر خواهد بود. به هر حال باید بپذیریم که در دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی تمام دنیا ممکن است انحرافاتی به وجود بیاید اما مهم این است که به موقع ورود پیدا کنند.»

وی ادامه داد: «دستگاه‌های نظارتی همچون دستگاه‌های امنیتی و حتی حراست و بازرسی‌ها باید جلوی انحرافات را بگیرند چراکه در غیر اینصورت معضل می‌شود. به نظر می‌رسد نظارت به هنگام ما ضعیف است. بنده در سازمان بازرسی کار کرده‌ام و همیشه به دوستان می‌گفتم که ما برای مچ‌گیری نیامده‌ایم بلکه آمده‌ایم تا کمک کنیم که انحراف پیدا نکنند. قطعا سازمان بازرسی، دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و حراست‌ باید همزمان نظارت کنند و جلوی انحراف را بگیرند.»

علیپور در پاسخ به اینکه چه قدر این پرونده‌های فساد به مشکل در ساختار اقتصاد کشور مربوط می‌شود، گفت: «یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور، بحث اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است. اینکه شفاف و یک پنجره باز برای مردم نیست و در اتاق شیشه‌ای نیستیم مشکل ایجاد می‌کند. مثلا وزیر اقتصاد و دارایی ما نمی‌داند در شستا چه خبر است، نمی‌داند دستگاه‌های اجرایی و دولتی چه قدر درآمد دارد. اگر درآمدها مشخص شود، قطعا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

About Author