وزیر بهداشت و جولان محتکران دارو

ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن قولاق سیزدن

می گویند در ماههای اخیر مشکل تامین دارو حتی داروهای ساده سرماخوردگی و آنتی بیوتیک ، فضا را برای جولان قاچاقچیان و محتکران آماده کرده و این عده با جمع آوری داروهای فصلی از بازار و احتکار آنها ، سعی در به دست آوردن ثروت بادآورده و حرام از درد و رنج مردم دارند که اخیرا تعدادی از این افراد در استان های آذربایجان غربی و شرقی شناسایی و دستگیر شده اند . این در حالی است که بی تدبیری برخی مسئولان امر در تهیه و تولید و توزیع دارو در کشور از جمله بسترهای فسادزا در این حوزه می باشد که شخص وزیر بهداشت باید پاسخگوی این وضع باشد

About Author