وسعت دریاچه ارومیه ۸۸ کیلومتر مربع کاهش یافت

نماینده استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی به کاهش ۸۸ کیلومترمربعی وسعت دریاچه ارومیه گفت: هم اکنون وسعت دریاچه سه هزار و ۵۶۶ کیلومتر مربع بوده در حالی که در مشابه سال گذشته سه هزار و ۷۴۳ کیلومترمربع بوده است.

فرهاد سرخوش با اشاره به طرح‌های ملی اجرا شده نجات دریاچه ارومیه اظهار داشت: در این راستا ضمن اجرای پروژه‌های انتقال سریع آب بر پیکره اصلی دریاچه ارومیه، پروژه تونل انتقال آب از حوضه گلاس به دریاچه ارومیه انجام شد.

وی تصریح کرد: همچنین پساب تصفیه‌خانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه و کنترل و کاهش مصرف آب کشاورزی از طریق کاهش ۴۰ درصدی حقابه‌های سطحی صورت گرفت و برنامه‌های افزایش بهره‌وری نیز تهیه و اجرا شد.

نماینده استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی بیان کرد: تهیه نقشه کاداستر اراضی و شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد و تثبیت آن‌ها و تهیه برنامه جامع اشتغال و معیشت جایگزین از جمله اقدامات برای نجات دریاچه ارومیه بوده است.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه از حیث تراز، وسعت و حجم افزود: امروز تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۳۱ بوده در حالی که در مشابه سال گذشته تراز آن ۱۲۷۱.۸۹ متر بوده است.

سرخوش با اشاره به کاهش ۸۸ کیلومترمربعی وسعت دریاچه ارومیه اظهار داشت: هم اکنون وسعت دریاچه سه هزار و ۵۶۶ کیلومتر مربع بوده در حالی که مشابه سال گذشته سه هزار و ۷۴۳ کیلومترمربع بوده است.

وی با اشاره به حجم آبی نگین آبی آذربایجان افزود: در حال حاضر دریاچه ارومیه چهار میلیارد و ۸۸ میلیون مترمکعب آب در دل خود دارد در حالی که با کاهش یک میلیارد و ۹۹ میلیون مترمکعبی نسبت به مشابه سال گذشته مواجه است.

About Author