وضعیت اتوبوسرانی تبریز مطلوب نیست

“محمد حسین زاده” صبح امروز یکشنبه ۲۰ خرداد در دومین صورت جلسه علنی شورای شهر تبریز گفت: اتوبوسرانی کلانشهر تبریز ۶۸ خط دارد که یک خط BRT و ۶۷ خط دیگر طبق آمار سازمانی تعریف شده است.
وی ادامه داد: ۵۵۹ دستگاه اتوبوس داریم که ۱۷۱ مورد از آن ها در اختیار بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: عمر اتوبوس ها ۹ ساله است، در حالی که در تبریز اتوبوس هایی داریم که بیش از ۱۳ سال است کار می کنند.
حسین زاده گفت: ۵۰ میلیارد تومان بدهی به فروشگاه ها داریم.
وی اضافه کرد: بیش از ۲۴ میلیارد ماهانه پرداخت حقوق داریم.

About Author