وضعیت اورژانسی اورژانس

اگر چرخی در اورژانس بیمارستان بزنید و پای درددل بیماران بنشینید با بیمارانی مواجه خواهید شد که چند روز است منتظر تخت خالی در اورژانس مانده‌ و چشم به راهند‌‌‌ به گونه‌ای که ترالی غذا در اورژانس اقدام به پخش غذا برای بیماران می‌کند!

اگر این روزها راهتان به بیمارستان قلب شهیدمدنی مدنی تبریز بیفتد با تصاویر عجیبی از ازدحام بیماران منتظر در اورژانس مواجه خواهید شد!
اورژانس بیمارستان مملو از بیمارانی است که هر کدام به دنبال درمانی برای درد خویش‌اند، یکی منتظر آنژیو است، آن دیگری عمل باتری قلب دارد و آن یکی منتظر عمل قلب! کیست که نداند قلب مهم‌ترین عضو بدن است و جایگزینی برای آن وجود ندارد و نمی شود مثل سایر بیماران امروز و فردا کرد و پروتکل درمانی ویژه و حساسی دارد.

اگر چرخی در اورژانس بیمارستان بزنید و پای درددل بیماران بنشینید با بیمارانی مواجه خواهید شد که چند روز است منتظر تخت خالی در اورژانس مانده‌ و چشم به راهند‌‌‌ به گونه‌ای که ترالی غذا در اورژانس اقدام به پخش غذا برای بیماران می‌کند! شلوغی، عدم گردش هوا و اصطکاک همراهان با کادر درمان به دلیل کمبودجا، این مکان را بی شباهت به بازار بغداد نکرده است!

پرستاران و متصدیان اورژانس هم چنان دل خوشی ندارند، یکی از پرستاران که نخواست نامش فاش شود می گوید: بیش از یکسال است که وضع چنین است و اورژانس به بخش تبدیل شده است!

آن یکی پرستار می گوید: الان ۲۶ مریض در اورژانس بستری است با یک پرستار! این درحالیست که هر آن احتمال مشکل قلبی برای تک تک بیماران وجود دارد و این ترافیک و فشردگی مانع از رسیدگی به موقع در دقایق حیاتی ابتدایی برای بیمار می شود! وضع به گونه‌ایست که برای ویزیت بیمار در اورژانس بیمارستان شهیدمدنی باید تخت‌ها را جابجا کنی تا راهی به سوی بیمار پیدا کنی!

این پرستار مراجعه بیماران از سایر استانها به بیمارستان را یکی از دلایل ترافیک این بیمارستان بر‌می‌شمرد و در ادامه می گوید: با اینکه در ارومیه، کردستان و اردبیل بیمارستان های مجهز قلب وجود دارد ولی بیماران به دلیل قدمت بیمارستان شهید مدنی و نامدار بودن پزشکان آن، به این مرکز مراجعه می کنند و عمده بیماران بستری مربوط به افراد غیربومی‌اند، از طرف دیگر به دلیل اجرا نشدن نظام ارجاع و نبود قانون این مراجعات روز به روز بیشتر هم می شود، ساختمان بیمارستان هم که مربوط به بیش از ۶۰سال پیش است و با اقتضائات امروز کلانشهر تبریز به عنوان قطب شمالغرب کشور همخوانی ندارد!
وانگهی؛ با بستری بیماران در اورژانس، ماهیت ذاتی اورژانس زیر سوال می‌رود و اگر مراجعه کننده اورژانسی به بیمارستان مراجعه کند باید منتظر خالی شدن تخت اورژانس بمانند تا به دردش رسیدگی شود!

علی ایحال از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، استاندار و سایر متولیان امر استان انتظار می رود به این مسئله نگاه ویژه‌ای داشته باشند و با افزایش تخت‌های بیمارستان یا راهکار جهادی دیگر بیماران را از اورژانس خارج کنند!

اورژانس جای بستری نیست…

About Author