وضعیت بزرگترین میدان خشکبار کشور مطلوب نیست

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت بزرگترین میدان خشکبار کشور مطلوب نیست .
به گزارش ساقی آذربایجان عادل نجف زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد : وضعیت ظاهری ،بهداشتی و خدماتی و رفاهی این میدان مطلوب و در حد و شان آن نیست.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ مغازه با اشتغال زایی ۲۰۰۰ نفر در این میدان مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد : این میدان گلوگاه اقتصادی کشور است و نزدیک به ۲۰ هزار خانوار در شهرستان خوی از محل کشت و تولید و فروش تخمه امرار معاش می کنند .
این نماینده مجلس تصریح کرد : باید کارنجات بسته بندی و فرآوری تخمه در سطح شهرستان راه اندازی شود تا تخمه با کیفیت خوی با برند و نام خوی در بازارهای کشوری و جهانی عرصه شود.
نجف زاده از غفلتی که در گذشته در خصوص ارتقای جایگاه میدان خشکبار (تخمه )صورت گرفته انتقاد کرد و گفت : اقتصاد حرف اول و آخر را می زند و میدان تخمه خوی بعنوان بزرگترین میدان خشکبار کشور و خاورمیانه می تواند با ارتقای جایگاهش چشمان بازارهای جهانی را بسوی خودش خیره کند.
به گزارش ایسنا، شهرستان خوی بزرگترین قطب تولید تخمه آفتابگردان در کشور محسوب می شود و بزرگترین میدان خشکبار کشور و خاورمیانه نیز در خوی فعالیت می کند متاسفانه وجود نداشتن کارخانجات فرآوری و بسته بندی و تبدیلی موجب شده که تخمه با کیفیت خوی به اسم سایر شهرها و کشورها در بازارهای جهانی عرصه شود.

About Author