وقتی مادرم را با آن وضع در اتاق خواب با فروشنده ماشین دیدم، غیرتی شدم و او را به قتل رساندم

پسری جوان که مردی میانسال را به تصور رابطه با مادرش کشته ‌است، ادعا می‌کند غیرتی شده و دست به قتل زده است.

زنی یک سال قبل به پلیس گزارش داد همسرش گم شده ‌است. این زن گفت: شوهرم به نام فریدون با ماشین مسافرکشی می‌کند. او صبح از خانه بیرون رفته و دیگر نیامده ‌است.

پلیس در ردیابی‌هایی که انجام داد به یک شماره تماس رسید و متوجه شد آخرین بار فریدون با زنی به نام نرگس تماس داشته است. نرگس بازداشت شد و اعتراف کرد پسرش ماهان مرتکب قتل شده ‌است. او گفت: من فریدون را برای اینکه ماشینش را به پسرم بفروشد به خانه بردم و وقتی آنها صحبت می‌کردند، به دستشویی رفتم. زمانی که برگشتم متوجه شدم پسرم فریدون را کشته ‌است.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی اولیای‌ دم درخواست قصاص کردند و گفتند حاضر به گذشت نیستند.

سپس ماهان در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد به خاطر غیرتش دست به قتل زده ‌است. او گفت: مادرم فردی را به خانه آورد تا من ماشینش را بخرم. وقتی که توافق کردیم به پارکینگ رفتم تا از داخل ماشین خودم مدارک را بردارم و قولنامه بنویسیم. وقتی وارد خانه شدم دیدم مادرم و فریدون در شرایط خیلی بدی هستند. برای همین عصبانی شدم. مادرم را به اتاق هل دادم و در را بستم و بعد هم با سیم شارژر فریدون را به قتل رساندم

منبع: اعتماد

About Author