پاره شدن طناب دار از گردن قاتل ۱۸ ساله در قم

قصاص شورای حل اختلاف قم توانسته اند رضایت ۶ خانواده قمی را کسب کنند و مانع قصاص قاتل غیرعمد شده اند.

قاتل ۱۸ ساله‌ای که محکوم به قصاص بود با تلاش گروه مصالحه قصاص شورای حل اختلاف قم به زندگی دوباره بازگشت.
بخشش قاتل ۱۸ ساله در قمتیر سال ۹۷ دعوای دو جوان قمی منجر به قتل یکی از آن‌ها می‌شود که خانواده مقتول با تلاش گروه مصالحه قصاص شورای حل اختلاف قم، پس از دو سال از آن ماجرا، رضایت برای بخشیده شدن قاتل را در ماه محرم امسال اعلام کردند.
رنجبر مدیرکل زندان‌های قم با بیان اینکه فرهنگ عفو و گذشت در میان خانواده‌های مقتولین در قم بسیار ارزنده است گفت: سال گذشته ۱۷ خانواده مقتول با بخشش و گذشت خود مانع اجرای حکم قصاص برای قاتلین غیرعمد در استان شدند.
امسال نیز گروه مصالحه قصاص شورای حل اختلاف قم توانسته اند رضایت ۶ خانواده قمی را کسب کنند و مانع قصاص قاتل غیرعمد شده اند.

About Author