پاسخ تهران معقول بود

به گزارش ساقی آذربایجان، وی افزود: این پاسخ به ایالات متحده منتقل شد اما ایالات متحده هنوز جوابی نداده است.

بورل تصریح کرد: ما منتظر پاسخ آمریکا هستیم و امیدوارم که این پاسخ به ما اجازه دهد مذاکرات را به نتیجه برسانیم. من به آن امیدوارم اما نمی توانم به شما اطمینان دهم.”

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: پاسخ قرار بود تا الان آمده باشد. برگزاری نشست کمیسیون مشترک هم برای اواخر هفته گذشته در وین پیش بینی شده بود. اما ممکن نشد. اکنون ممکن است در این هفته این اتفاق بیفتد.

About Author