پای مدارس دولتی بیخِ گلوی والدین

این روزها بسیاری از مدارس دولتی استان دادن کارنامه را منوط به پرداخت کمک به مدرسه کرده‌اند و والدین را تحت فشار گذاشته‌اند.

دریافت هزینه‌های سنگین در قالب ثبت نام مدرسه، خرید کاغذ و… چند سالی است که در مدارس دولتی باب شده است و علی‌رغم اینکه آموزش و پرورش اعلام می‌کند مدارس دولتی حق دریافت وجهی را ندارند اما این مسئله تبدیل به یک روال عادی شده است که اعتراض به آن هم فایده‌ای ندارد.

اما یکی دو سالی است دریافت پول از جانب مدارس دولتی بهانه جدیدی پیدا کرده است؛ دادن کارنامه منوط به پرداخت پول!

در روزهای اخیر بسیاری از مخاطبان شمس با ارسال پیامی‌هایی عنوان کرده‌اند که مدارس دولتی، دادن کارنامه را مشروط به پرداخت مبالغی مانند پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان کرده‌اند! برخی از مدیران دلیل این موضوع را خرید دستگاه کپی، تعمیر شوفاژ و مسائلی از این دست عنوان کرده‌اند.

جالب است که حتی والدین تهدید می‌شوند که اگر این پول پرداخت نشود، کارنامه فرزندان آنها تحویل داده نخواهد شد.

از سوی دیگر هم مدیران مدارس در پیام به پایگاه خبری شمس عنوان می‌کنند که علی رغم اینکه آموزش و پرورش در رسانه‌ها اعلام می‌کند که مدارس نباید پولی دریافت کنند اما هزینه تعمیرات و خرید تجهیزات در مدارس را قبول نمی‌کنند و مدیران را تحت فشار قرار می‌دهند تا از طریق کمک به مدرسه مخارج را تامین کنند.

همین یک بام و دو هوای آموزش و پرورش باعث شده تا والدین و مسئولین مدارس رو در روی هم قرار بگیرند و از سویی هم والدینی که در وضعیت اقتصادی فعلی صورتشان را با سیلی سرخ نگه می‌دارند، متحمل هزینه‌های گزاف شوند.

About Author