پر شدن چاله های شهری در دست انداز وعده ها

طاهر خیری/ از شهر فرهنگ و باغ شهر دیروز به جز اندک خانه های دوران قاجار چیزی باقی نمانده است. هر چه هست برج و آپارتمان های قد و نیم بی روح رومی، مراکز خرید مدرنی که مصرف گرایی به سبک زندگی غربی را ترویج می دهند. سازه های تبلیغاتی از سر و روی شهر می بارند و روح و روان شهروندان را می آزارند. خیابان هایی که هموار نیستند و چاله هایشان خیلی به چشم می زند.

تبریزی ها سالهاست که به این خیابان های پر از چاله و چوله عادت کرده اند و می دانند که چاره ای جز سازگاری با این وضعیت ندارند. خیابان های این شهر در قیاس با کلانشهرهای دیگر وضعیت مطلوبی ندارد و در شان نام تبریز و شهروندانش نیست. آسفالت خیابان های شهر کیفیت لازم را ندارد، صاف نیست و پر از چاله های کوچک و بزرگ می باشد.

هنگام تردد در سطح شهر می توان به عمق وضعیت وخیم خیابان های تبریز پی برد. ما رسانه ای ها هم بنا به رسالت مان بارها گفته و نوشته ایم که شهرداری وضعیت نابسامان خیابان های شهر را سامان دهد. در حالی که شهرداری هر سال با بوق و کرنا از شروع نهضت آسفالت ریزی خبر می دهد اما آنچه که مشاهده می شود همان وضعیت آسفالت خیابان هاست و نارضایتی مردم از این وضعیت.

بنا به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در اردیبهشت ماه بیش از ۱۳ هزار تن آسفالت توزیع شده و ۶۶ محله و معابر شهری لکه گیری شده است. به طوری که شهرداری تلاش دارد امسال حدود ۵۰۰ هزار تن آسفالت و لکه گیری با هزینه ای بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان توزیع کند. اگر کیفیت و ماندگاری آسفالت شاخص اصلی در تولید و توزیع آسفالت برای خیابان های تبریز است نباید تاکنون معضلی به نام کیفیت بد آسفالت خیابان ها و چاله و چوله هایش می مشاهده می کردیم.

واقعیت این است که منکر خدمات و اقدامات متعدد عمرانی شهرداری نیستیم و معتقدیم که این فعالیت ها باید به مردم گزارش داده شود. اما آنچه که برای شهروندان مهم جلوه می نماید ملموس بودن خدمات انجام شده توسط شهرداری برای رفاه حال شهروندان تبریزی است. معاون فنی و عمرانی شهرداری در ادامه صحبت هایش گفته که در سال گذشته ۳۲۲ هزار تن آسفالت توزیع شده است. حال پرسش این است که با این حجم از آسفالت ریزی در خیابان های تبریز پس چرا همچنان خیابان های شهر وضعیت بهتری پیدا نکرده اند و چاله های بسیاری در سطح بسیاری از معابر وجود دارد.

برف و باران که می بارد خیابان های تبریز دیدنی است. ترافیک در شهر دوچندان می شود و تردد شهروندان به سختی صورت می گیرد. چاله های پر آب هنگام عبور خودروها به این طرف و آن طرف پخش می شود و پای عابران در چاله ها می افتد و باقی ماجرا.

شهروندان از مدیران شهرداری انتظار دارند چالش های شهری را موشکافانه بررسی کنند و برای حل معضل ها راهکارهایی پیاده کنند که با دانش روز امور شهری باشد. گره گشایی از مسائل شهری وظیفه شهرداری است نه اینکه سال به سال بر این گره ها افزوده شود.دلمشغولی مدیران شهری باید این باشد که چگونه با این مسائل مواجه شوند تا با درک درست و بررسی صورت مساله راه حل های آنرا نیز تبیین کنند.

 

About Author