پزشکی قانونی لرستان در بین استان‌های قطب جایگاه ویژه‌ای دارد

مدیرکل سابق پزشکی قانونی لرستان دکتر حمیدرضا نظیفی در مراسم تکریم و معارفه روسای پزشکی قانونی لرستان که در محل دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: هنگامی که زیرساخت‌ها درست شود دستگاه‌ها می‌توانند کارهای خود را به نتیجه برسانند.
به گزارش ساقی آذربایجان وی با بیان اینکه سالیانه به طور متوسط یک پروژه از پزشکی قانونی در استان افتتاح شده است، افزود: آموزش و پژوهش این اداره کل که در بدترین حالت بود به بهترین آموزش و پژوهش در کشور تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: یکی از کارهای مهمی را که در پزشکی قانونی استان انجام دادیم این بوده که منافع اداره را با منافع پرسنل گره زده‌ایم و این عامل حرکت رو به جلو این سازمان شد.وی بیان کرد: در این شش و هفت ساله، تعداد پرسنل پزشکی قانونی استان تاکنون دو برابر شده است و قبلا ۴۰ تا ۵۰ هزار پرونده به ما ارجاع می‌شد و با دو پزشک کار را انجام دادیم. نظیفی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ پزشک در پزشکی قانونی استان فعالیت دارند، بیان کرد: خوشبختانه پزشکی قانونی لرستان در بین استان‌های غیرقطب جایگاه دارد و حتی در بین استان‌های قطب نیز جایگاه ویژه دارد.مدیرکل سابق پزشکی قانونی لرستان گفت: از دستاوردهای این اداره کل صیانت شود و پیشنهاد می‌شود با تشکیل یک دستگاه واحد، مشکلاتی که باقی است با کمک پرسنل و مدیر جدید مرتفع شود.

About Author