پوشش تحصیلی ۱۰۰ درصدی در مناطق مرزی از اولویت‌های دولت است

معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: دولت با رویکردی مثبت به پوشش تحصیلی دانش آموزان در مناطق محروم توجه دارد و پوشش تحصیلی کامل در دورترین نقاط مرزی از اولویت‌ها است.
احمد محمود زاده در جمع اعضای شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی آذربایجان غربی با بیان اینکه برخی از معلمان در مرزها تنها نماینده حاکمیت هستند که در دشوارترین شرایط پرچم علم آموزی را به اهتزار در می‌آورند، افزود: با وجود تمام کمبودها بسیاری از موسسان مدارس غیر دولتی در زمینه مدرسه سازی و مدرسه داری فعالیت کرده و در کنار دولت هستند.
وی با بیان اینکه مبنای کاری آموزش و پرورش برای آینده مدارس غیر دولتی حمایت و صدور مجوز برای افراد صاحب صلاحیتی است که مدرسه ایجاد می‌کند، ادامه داد: به دنبال تسهیل و باز شدن مسیر مدرسه سازی هستیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مشارکت در نظام اسلامی هم مبنای دینی و هم مبنای علمی دارد، گفت: مشارکت در امر تعلیم و تربیت موضوعی است که همه ذینفعان تعلیم و تربیت باید در این زمینه فعال باشند اگر این اتفاق نیافتد آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند دانش آموز با برتری‌های علمی و فرهنگی و سایر شایستگی ها تربیت کند.
وی یادآور شد: مجوزهای ما در این راستا اتفاق می‌افتد و از همه نهادها و افرادی که صلاحیت این کار را داشته باشند، حمایت می‌کنیم.

 

About Author