پول های بی زبان مردم را هدر ندهید!

کلانشهر تبریز با مشکلات متعددی دست به گریبان است : تشدید حاشیه نشینی و افزایش سکونتگاههای غیررسمی ، فرار سرمایه گذاران از تبریز،کمبود شدید فضای سبز ، آلودگی مرگبارهوا ، ترافیک بحرانی خیابانها ، وضعیت اسفناک آسفالت معابر و کوچه ها ، فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی ، کمبود شدید امکانات و ماشین آلات خدمات رسان ، بلبشوی سازمانی شهرداری ، کمبود امکانات آتش نشانی ، ضعف مدیریت بحران، تضعیف هویت فرهنگی و تاریخی شهر و ….. همه و همه جزو وظایف مدیریت شهری تبریز است که تاکنون بر زمین مانده یا به کندی انجام می شود . با وجود همه این مشکلات ، احداث ورزشگاه سرپوشیده با صدها میلیارد هزینه و احداث چندین زمین چمن مصنوعی که نگهداری آنها از عهده شهرداری خارج است آیا انصاف است ؟ آیا مردم در قبال پولی که از بابت عوارض به شهرداری می پردازند اینگونه باید شاهد هدر رفتن سرمایه های شهر باشند ؟ آقای هوشیار ! اینکه با وجود همه این مشکلات و معضلات شهر ، لباس ورزشی می پوشید و به مانند کودکان در زمین چمنی که با پول مردم درست کرده اید فوتبال بازی می کنید و دوبین های اجاره ای تان آن را در سطح وسیع منتشر می کنند آیا می توان عنوان خدمتگزار به مردم را برای شما برگزید ؟ ساخت ورزشگاه و احداث زمین چمن مصنوعی وظیفه شهرداری نیست و تجربه تلخ گذشتگان هم می تواند برای شما مفید باشد . لطفا پولهای بی زبان مردم تبریز را هدر ندهید و آنها را برای انجام وظایف بر زمین مانده شهرداری هزینه کنید . ماههای آخر مسئولیت تان را به شایستگی سپری کنید تا خاطره زشت از شما و خانواده هوشیار در اذهان مردم نماند .

 

About Author