پیاده‌روهای یزد جهانی به نام عابران، به کام راکبان

پیاده‌روهای خیابان‌های مرکزی و پرتردد شهر جهانی یزد که سال گذشته نیز به عنوان «شهر دسترس‌پذیر برای تمامی اقشار جامعه» از جمله معلولین و روشن‌دلان نام گرفته است، با معضل بزرگی به نام پارک مورسیکلت‌ها مواجه است.
به گزارش ساقی آذربایجان معضل تردد به ویژه پارک موتورسکیلت‌ها در برخی از معابر مرکزی شهر یزد از جمله خیابان فرخی، خیابان قیام و خیابان امام، سالهاست که کام رهگزران و عابران پیاده را تلخ کرده و حتی گاهاً موجب بروز حوادثی ناگوار برای عابران و خود راکبان موتورسیکلت شده است.
این در حالیست که یک سال از معرفی این شهر میراث جهانی به عنوان شهر دسترس‌پذیر برای تمام اقشار می‌گذرد و پیاده‌روهای معابر اصلی شهر برای تردد اقشار آسیب‌پذیر شهر اعم از کودکان و سالمندان و نیز معلولان و نابینایان، مناسب‌سازی شده ولی مسئولان شهر از ساماندهی این معضل اساسی غافل بوده‌اند.
شهروندان یزدی و البته مسافران و گردشگران از مسئولان دستگاه‌های مرتبط در یزد اعم از شهرداری، شورای شهر و پلیس راهور خواستار اندیشیدن تدبیری مناسب برای رفع این مشکل که پیاده‌روهای یزد را به نام عابران ولی به کام راکبان موتورسیکلت درآورده، هستند.

About Author