دکتر شیری‌پور، مدیرکل دامپزشکی استان در گفتگو با تبریزبیدار در رابطه با جریان پیدا شدن سر الاغ در مرزداران اظهار داشت: این قضیه بررسی شد و همان روز اکیپ مشترک با هماهنگی شبکه بهداشت این قضیه را بررسی کردند و خوشبختانه جمع‌آوری شده بود.

وی افزود: بالاخره بعضی افراد که پرورش دهنده سگ هستند و سگ نگه می دارند، از این خر ها به عنوان غذا برای سگ ها استفاده می کنند و هیچ ارتباطی با رستوران ها ندارد.

شیری تصریح کرد: اکیپ مشترک با علوم پزشکی تشکیل شد و در تمام غذاخوری های آن منطقه خوشبختانه موردی یافت نشد.

گفتنی است ظهر امروز فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که سر الاغی در خیابان کارگر تبریز رها شده بود.