پیشرفت فیزیکی ایستگاه راه آهن اردبیل به ۹۸ درصد رسید

فرماندار اردبیل از پیشرفت ۹۸ درصدی ساختمان ایستگاه اصلی راه آهن اردبیل خبر داد و افزود: برای احداث این ساختمان و مجموعه سایت تاکنون ۸۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
به گزارش ساقی آذربایجان، فرماندار اردبیل مسعود امامی یگانه در جریان بازدید شورای تامین شهرستان اردبیل از این پروژه افزود: عملیات اجرایی ساختمان دیگر سایت ایستگاه راه آهن اردبیل ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
فرماندار اردبیل بیان کرد: تلاش می شود فاز اول این سایت تا پایان امسال افتتاح و به بهره برداری برسد.
او با بیان اینکه ریل‌گذاری راه آهن در محدوده شهرستان اردبیل به پایان رسیده است، اظهار کرد: پروژه راه آهن اردبیل نیز سال آینده به بهره برداری کامل خواهد رسید.
عملیات اجرایی راه‌آهن میانه – اردبیل به طول تقریبی ۱۷۵ کیلومتر در سال ۸۴ شروع شده و عملیات اجرایی آن پس از سال‌ها توقف در سال های اخیر شتاب بیشتری گرفته است.
در طرح راه‌ آهن اردبیل – میانه مرتفع‌ترین پل ریلی کشور به ارتفاع ۸۱ متر در مسیر آرپاچایی احداث شده است.
در این پروژه ۶۲ دستگاه تونل به طول ۲۳ هزار و ۸۱۰ متر، چهار کیلومتر پل دره‌ای بزرگ، سه کیلومتر پل آبرو و ۱۰ دستگاه گالری به طول هفت کیلومتر اجرا شده است.
پروژه راه‌ آهن اردبیل – میانه هم اکنون با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در بخش زیرسازی و ۸۵ درصد در حوزه روسازی در حال انجام است.

About Author