پیوست زیست محیطی صنایع در اردبیل تسهیل شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ارزیابی زیست محیطی و پیوست قوانین و مقررات محیط زیست در اجرای طرح‌های صنعتی و تولیدی در سطح استان تسهیل و روان شده است. حسن قاسم‌پور در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: ما به سرعت به استعلامات به عنوان یک دستگاه […]

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ارزیابی زیست محیطی و پیوست قوانین و مقررات محیط زیست در اجرای طرح‌های صنعتی و تولیدی در سطح استان تسهیل و روان شده است.
حسن قاسم‌پور در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: ما به سرعت به استعلامات به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی پاسخ می‌دهیم و حتی در صنایع مستقر در واحدها و شهرک‌های صنعتی دیگر نیازی به استعلام از محیط زیست نیست.
وی تصریح کرد: ما سعی کردیم تا تسهیل روند کار را در بهبود فضای کسب و کار با الکترونیکی شدن و آنلاین صدور مجوزها از طریق بستر سامانه ضوابط استقرار و بهین‌یاب انجام دهیم تا دیگر از مراجعه مکرر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران جلوگیری شود. در قالب پیامک نتیجه این استعلامات به سرمایه‌گذاران اطلاع داده می‌شود تا آنها در روند کار قرار گیرند که قطعا هیئت مقررات‌زدایی و ضوابط استقرار با اصلاح قوانین و مقررات سعی می‌کنند تا بخشی از مراحل سخت و پیچیده را در این بخش تعدیل کنند.
به گزارش ساقی آذربایجان،قاسم‌پور افزود: در زوم‌بندی شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز مشکلات و نارسایی‌های گذشته برطرف شده و ما سعی می‌کنیم همکاری نزدیکی را با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و پنجره واحد سرمایه‌گذاری داشته باشیم که از اعضای فعال این مرکز به شمار می‌رویم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در 2 سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل حضور مؤثر و پیگیرانه‌ای را داشتیم و از 17 مورد طرح موضوع، 15 مورد به تصویب رسیده و 2 مورد نیز به دلیل مخالفت و یا عدم پیگیری سرمایه‌گذار به سرانجام نرسیده است.
قاسم‌پور اضافه کرد: در جلسات کمیسیون ضوابط استقرار نیز محیط زیست در 37 مورد رسیدگی به پرونده‌ها با 27 مورد موافقت کرده و در 10 مورد نیز نظر کارشناسی خود را اعلام کرده است.
وی بیان کرد: با هدف ارزیابی مسایل زیست محیطی و الزامات پیوست در این زمینه، پرونده‌های متعدد مورد بررسی قرار گرفته که در عمده موارد سعی شده همراهی و همکاری با سرمایه‌گذاران در انجام فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی به انجام برسد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تعامل محیط زیست را با سازمان صمت در ارزیابی معادن و جلوگیری از تخلفات احتمالی در این زمینه یادآور شد و ادامه داد: ما سعی کردیم به استعلامات در این حوزه نیز در کوتاهترین زمان پاسخ دهیم.