پیگیری حذف نوشتارهای کُردی در دانشگاه کردستان

چند روز گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از حذف نوشتارهای کُردی و عربی و انگلیسی تابلوهای سردرب دانشکده‌ها و پژوهشکده کردستان‌شناسی و سازمان مرکزی دانشگاه کردستان بود.
به گزارش ساقی آذربایجان حذف شدن نوشتارهای کُردی آن هم در استانی که کُردی یکی از زبان‌های رایج در آن است، واکنش‌ها و اعتراضات فراوانی را به دنبال داشت و معترضان خواستار پیگیری و اعمال قانون برای کسانی شدند که این کار را انجام داده‌اند.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان در رابطه با این اقدام گفت: روز پنجشنبه مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ تعدادی از دانشجویان بدون کسب مجوز و اطلاع مدیریت دانشگاه اقدام به حذف نوشتارهای کُردی و عربی و انگلیسی تابلوهای سردرب دانشکده‌ها و پژوهشکده کردستان‌شناسی و سازمان مرکزی کرده اند.
روشن خوشنوازی اظهار کرد: مسئولین دانشگاه به محض اطلاع بلافاصله از طریق مجاری قانونی موضوع را پیگیری و تاکنون رایزنی‌های متعددی را انجام و هنوز در جریان است.
وی عنوان کرد: در فضای ملتهب و احساسی بیشتر از آن که به رفع مشکل کمک شود، بر غامض شدن و پیچیدگی موضوع افزوده می‌شود.
خوشنوازی ادامه داد: از تمامی دانشگاهیان عزیز استدعا داریم به خاطر حفظ مصالح دانشگاه نهایت صبوری را پیشه کنند تا در بستر آرامش و تعقل در تعامل با نهادهای ذیربط نسبت به حل مشکل اقدام شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه کردستان، وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: به همه عزیزانی که دل در گرو مشکلات دانشگاه دارند اطمینان داده می‌شود که مدیریت دانشگاه با جدیتی آشکار پیگیر موضوع خواهد بود.

About Author