چاله های تبریز و آرزوی سفر به مریخ

به قلم: دکتر جلال معالی

از فرط بیکاری و برنامه های تکراری تلویزیون ،پناه به گوشی و اینترنت و خبرهای دنیا بردم که این قطع ووصل های مکرر اینترنت دیگه اعصاب برایم نذاشت . خبر جالبی دیدم ،خیلی هم جالب و عکسهایی که مریخ نورد از اون سیاره سرخ برای دانشمندان ارسال کرده و جالب تر اینکه نوشته :در سالهای آتی انسانهای معمولی هم می توانند با امکانات ویژه به مریخ سفر کنند . ای خدا چقدر عالی میشه ..برای یک لحظه چشمانم خیره رفت و مجسم کردم منم مسافر مریخ شدم و دارم از سفینه پیاده می شم با فراغ خاطر که خدا را شکر که اینجا دیگر طلبکاری نیست که مدام زنگ بزند و تا خواستم لبخند رضایت بزنم بلافاصله پیامکی رسید و دیدم از بانک است و هشدار دیر کرد اقساط عقب افتاده ،خدایا این پیامک از کره زمین چطور به مریخ رسید ؟ در خود زمین مدتی طول می کشد تا پیامک ارسال شود …پیامک بانک همان و به خود آمدنم همان ! و دیدم بله پیامک از بانک رسیده و اقساط ووووو.
هنوز در فکر سفر به مریخ بودم که خروجی مارالان از اتوبان شهید کسایی را رد نکنم که متوجه تابلو خروجی به مارالان شدم و پیچیدم و از کنار مقر نیروی انتظامی رد می شدم که بالا و پائین پریدن و کج وکوله شدن خودروی نازنینم و از همه مهمتر صدا های تق تق جلو بندی و کمک فنر ها و و و… تمام رشته افکارم را برید و عجب خیابانی و عجب چاله چوله هایی ،کمر شکن به معنای واقعی و خوش به حال مکانیک ها و آهنگری های خودرو که با این وضع اسف بار خیابان ها و محلات واقعا نانشان همیشه در روغن است !
از چند چاله عمیق که رد شدم خودرو را کناری زدم تا نفسی تازه کنم و همچنان که سرم را روی فرمان خودرو گذاشته بودم یهو موضوع جالب و درعین حال عجیبی به ذهنم رسید . واقعا و احسنت به مسئولین با درایت شهرمان ،دمشان گرم ، عمرشان طولانی …چرا که کار شهروندان ما را در سفر به مریخ و اون سیاره سرخ کلا راحت کردند و بجای هزینه سفر و انتظار برای نوبت رسیدن به همشهریان ،دقیقا کف مریخ با آن چاله و چوله هایش را در خیابانهای شهر عزیزمان شبیه سازی کردند که همشهریان دیگرنیازی به ثبت نام و فکر مریخ و کره ماه و و….را نکنند و با شبیه سازی اون چاله ها ودست اندازهای چاه مانند درکف خیابانهای تبریز ،اون حس و لمس لازم را به مردم بدهند که مریخ بی مریخ ،بی خیال شوید،
ما عین همان سیاره را برایتان می آوریم تا لذت سفر به مریخ را با جان ودل در همین تبریز خودمان لمس ودرک فرمائید..همین.

About Author