چرا افراد واکسن نمی‌زنند؟

تاهمین چندماه گذشته که واردات واکسن به هر دلیل و بهانه ای با کندی پیش می رفت بسیاری از مردم نگران تامین واکسن بودند اما با سرعت گرفتن واردات واکسن و تولید داخلی نزدیک به نیمی از جمعیت جامعه واکسن کرونا را دریافت کردند. به نظر متخصصان و دانشمندان برای رسیدن به شرایط عادی و […]

تاهمین چندماه گذشته که واردات واکسن به هر دلیل و بهانه ای با کندی پیش می رفت بسیاری از مردم نگران تامین واکسن بودند اما با سرعت گرفتن واردات واکسن و تولید داخلی نزدیک به نیمی از جمعیت جامعه واکسن کرونا را دریافت کردند.
به نظر متخصصان و دانشمندان برای رسیدن به شرایط عادی و کاهش مرگ و میر باید بیش از ۷۰ درصد جمعیت جامعه واکسینه شوند.اما آنچه امروزه درکنار تامین واکسن جامعه را با چالش مواجه کرده عدم تمایل عده ای برای دریافت واکسن کرونا است که بدون دلیل علمی از دریافت واکسن اجتناب کرده و مخالف واکسیناسیون هستند.
محرم موسی زاده شهروند ۵۹ساله ارومیه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: وقتی آنهایی که واکسن می زنند و آنهایی که واکسن نمی زنند دوباره کرونا می گیرند چرا بدن خود را با واکسن آلوده کنم.
وی تصریح کرد: در بین دوستان و اشنایان چند نفر بوده که دو دوز واکسن زده اند و دوباره کرونا با شدت بیشتری گرفته اند و حتی به کما هم رفته اند که مشخص شده کرونا بدون علایم داشته و واکسن زده است.
موسی زاده درخصوص اینکه فضای مجازی و صحبت های افراد مخالف واکسیناسیون چقدر در عدم واکسن زدن او تاثیر گذار بوده،یاد آور شد: فضای مجازی بسیار زیاد تاثیر گذار است چرا که بعضی هابا دلیل، حرف ها و ادعا های خود را تایید می کنند.
موسی زاده ادامه داد: فرزندانم همگی واکسن زده اند ولی من تا زمانی که مجبور نشوم واکسن نخواهم زد.
زهرا سلطان زاده ۲۴ ساله شهروند ارومیه در گفت وگو با ایسنا افزود: من اعتقادی به امار و اخبار ندارم چون احساس می کنم در کل جهان آمار کسانی که واکسن زده و با عوارض واکسن فوت کرده اند را مخفی می کنند.
وی اظهار کرد: در اطرافیان من چند نفر بوده که واکسن زده دوباره کرونا گرفته اند پس کار بیهوده ای است که بدن مقاوم خود را الوده به ویروس کنم.
این شهروند ارومیه ای خاطر نشان کرد : مگر نمیگویند اگر ۸۰درصد جامعه واکسن بزنند دیگر مشکلی به وجود نمی آید پس من آن ۲۰درصد هستم و هیچ وقت واکسن نخواهم زد.
عبداللهی ۴۰ساله در گفت وگو با ایسنا افزود: به نظر من کرونا همان سرماخوردگی با یکم شدت بیشتر که اگر رعایت کنیم زیاد مشکل افرین نخواهد بود.
وی تصریح کرد: کرونا و واکسن کرونا همگی توطئه چین بوده که اقتصاد جهان را با فروش واکسن های خود به دنیا تقویت کند بنابراین هیچ وقت جان خود و خانواده ام رافدای بازی سیاسی چین نمی کنم.
این شهروند اظهار کرد: چند مورد دیده ام طرف دو دوز واکسن زده و دوباره کرونا گرفته و حتی یک مورد فوت هم کرده است.
عبدالله ادامه داد: به نظر من افراد متخصص که در فضای مجازی بدون وابستگی به جایی صریح می گویند واکسن نزنید صادقانه صحبت می کنند.
جواد آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در گفت وگو با ایسنا افزود: در حال حاضر۲میلیون و ۳۰۹هزار و ۹۵۰ دوز واکسن کرونا در استان تزریق شده است.
وی با اشاره به اینکه تزریق واکسن اختیاری بوده و مردم می توانند براساس واکسن های موجود نوع واکسن خود را انتخاب کنند. تصریح کرد: باید برای غلبه بر این ویروس منحوس بیش از ۷۰درصد افراد جامعه واکسینه بشوند.
آقازاده یاد آور شد: افراد جامعه باید بعد از دریافت واکسن تا واکسیناسیون کامل پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
با توجه به جهش های سریع ویروس کرونا تاخیر در واکسینه شدن علاوه بر آسیب به خود سلامت و ایمنی جامعه را نیز با مشکل روبرو خواهد کرد.
بنابراین با اطلاع و مطالعه از منابع علمی قابل اعتماد و استناد و بدون توجه به برخی صحبت ها در فضای مجازی در دسترس ترین واکسن که بهترین واکسن است را دریافت و در سلامت جامعه