چرا به افتضاح میدان آذربایجان رسیدگی نمی شود ؟

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
*************
شنیده می شود پس از حرف و حدیث های متعدد در خصوص پشت پرده اجرای پروژه میدان آذربایجان که پس از نزدیک به یک دهه ، همچنان بلاتکلیف مانده و در ورودی کلانشهر تبریز بویژه ورودی از طرف فرودگاه ، آبروی این شهر تاریخی را در نظر مسافران و گردشگران زیر سئوال می برد ، مشخص نیست چرا مدعی العموم بعنوان حافظ منافع مردم به این قضیه ورود پیدا نکرده و ضمن برخورد با عوامل و مسببین ظاهر و باطن این پروژه ی آبروریز ، مدیریت شهری تبریز را مکلف به اتمام آن نمی کند ؟ جای خالی نهادهای نظارتی و قضایی برای امید آفرینی در مردم با پیگیری اینگونه پروژه هایی که هم باعث هدررفت بیت المال شده و هم آبروی تبریز را برده اند و هم اعتماد عمومی را خدشه دار کرده اند بشدت احساس می شود.

 

About Author