چرا نباید تخم مرغ را خام مصرف کرد؟

اگر یادتان باشد در گذشته یکی از همراهان قدیمی چلوکباب، زرده تخم مرغ خام بود. البته در این بخش نمیخواهیم دهان شما آب بیافتد و تا همین جا، بسنده میکنیم، اما مدتها است که متخصصین تغذیه مردم را از مصرف تخم مرغ خام منع کرده اند، زیرا اشکال عمده ای که در این روش مصرف […]

اگر یادتان باشد در گذشته یکی از همراهان قدیمی چلوکباب، زرده تخم مرغ خام بود. البته در این بخش نمیخواهیم دهان شما آب بیافتد و تا همین جا، بسنده میکنیم، اما مدتها است که متخصصین تغذیه مردم را از مصرف تخم مرغ خام منع کرده اند، زیرا اشکال عمده ای که در این روش مصرف وجود دارد، خطر آلودگی تخم مرغ به باکتری سالمونلا است که میتواند بسیار خطرناک باشد. طبیعتا امکان آلودگی به سالمونلا در تخم مرغهایی که به طور صنعتی تهیه و بسته بندی نمیشوند، بیشتر است. همچنین سفیده تخم مرغ حاوی پروتینی است به نام آویدین که در صورت خوردن سفیده به صورت خام فرد در معرض خطر کمبود ویتامین های گروه ب (بیوتین) قرار خواهد گرفت.بنابراین خوردن تخم مرغ بصورت خام به هیچ وجه توصیه نمی شود.