چکیده گفتگوی روزنامه ساقی آذربایجان با دکتر بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی