چگونه اطلاعات شناسنامه فرد طلاق گرفته پاک می‌شود؟

به گزارش ساقی آذربایجان، به طبق قانون، بعد از عقد نام زن و شوهر در شناسنامه‌ یکدیگر ثبت می‌شود. اگر طلاق در دوران پیش از نزدیکی و ارتباط جنسی که باعث از بین رفتن باکرگی دختر شود اتفاق بیفتد، ثبت‌احوال با دریافت گواهی پزشکی قانونی مبنی بر تایید باکرگی، نام زن و شوهر را از شناسنامه یکدیگر حذف می‌کند اما این اتفاق برای مرد، فقط یک بار امکان‌پذیر است یعنی اگر مردی برای بار دوم دختر باکره‌ای را به عقد درآورد و در همان حالت طلاق دهد، حذف نام همسر از شناسنامه‌اش دیگر ممکن نخواهد بود و این فرد تنها پس از ازدواج مجدد و ثبت رسمی ازدواج می‌تواند به اداره ثبت‌احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر قبلی را ارائه دهد.

IMG_20220827_234111_084

IMG_20220827_234115_655

IMG_20220827_234122_679

IMG_20220827_234126_355

About Author