کارتون روز/ خرم، استاندار آذربایجان شرقی مدتی پیش: طی ۳ سال آینده به جایی برسیم که آب شرب مطمئن و کامل برای ۵۰ سال آینده تبریز خواهیم داشت و نسل های آینده از تلاش های جهادی مدیران فعلی ممنون و متشکر خواهند شد!

About Author