کارتون روز/ رئیس دانشگاه تبریز خبر داد: بیکاری بیش از ۵۰ درصدی فارغ التحصیلات دانشگاه های آذربایجان شرقی

About Author