کاهش ازدواج و افزایش طلاق درآذربایجان شرقی

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
*************
شنیده می شود تعداد وقایع ازدواج ثبت شده در این استان از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱۰/۷ درصد کاهش و در حالی که پارسال تعداد ۲۵ هزار و ۴۰۲ فقره ازدواج در آذربایجان شرقی ثبت شده بود، این رقم طی سال جاری به عدد ۲۲ هزار و ۶۷۶ فقره کاهش یافته است که ادامه این روند زنگ خطر جدی برای افزایش جمعیت می‌باشد. همچنین با افزایش ۷/۲ درصدی طلاق از ابتدای امسال تاکنون مواجه هستیم که پارسال تعداد هفت هزار و ۸۳۵ فقره طلاق در آذربایجان شرقی ثبت شده بود که این رقم از ابتدای امسال تاکنون به عدد هشت هزار و ۳۹۷ فقره رسیده است.
همچنین استان آذربایجان شرقی شاهد کاهش میزان زاد و ولد از ابتدای سال جاری تاکنون می باشد و در این مدت تعداد ۳۸ هزار و ۹۸۵ فقره ولادت در ادارات ثبت احوال استان تحریر شده است که این رقم نسبت به سال قبل با کاهش ۵/۵ درصدی مواجه است.