کاهش ۱۲۱۱ کیلومتر مربعی وسعت دریاچه ارومیه

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۲ سانتیمتر کاهش دارد. به گزارش ساقی آذربایجان جواد محمدی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه افزود: بر اساس سنجش ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، تراز فعلی دریاچه […]

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۲ سانتیمتر کاهش دارد.
به گزارش ساقی آذربایجان جواد محمدی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه افزود: بر اساس سنجش ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۰/۷۲ متر است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تراز دریاچه ۶۲ سانتی متر کاهش یافته است.
وی وسعت فعلی دریاچه ارومیه را ۲۳۹۶ کیلومتر مربع اعلام کرد و افزود: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۶۰۷ کیلومتر مربع بود که آمار مقایسه کاهش ۱۲۱۱ کیلومتر مربعی وسعت دریاچه را نشان می دهد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان تصریح کرد: در حال حاضر دریاچه ارومیه ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون متر مکعب آب دارد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون متر مکعب بود.
وی خاطرنشان کرد: در تراز اکولوژیک، وسعت دریاچه باید ۴۶۳۵ کیلومتر مربع بوده و بیش از ۱۵ میلیارد متر مکعب آب داشته باشد.