کاهش ۲۳ درصدی حجم آب مخازن سدهای آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی یاسر رهبردین در گفت و گو با ایسنا بااشاره به حجم آب مخازن سدهای استان افزود: در حال حاضر آب پشت سدهای استان ۵۸۹ میلیون متر مکعب است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۷۶۸ میلیون مترمکعب بود که آمارمقایسه ای کاهش ۲۳ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ساقی آذربایجان وی اظهار کرد: سد بوکان با ۱۷۸ میلیون مترمکعب،سد آغ چای با ۱۱۹ مترمکعب و سدشهرچایی با ۸۴ میلیون مترمکعب به ترتیب بیشترین حجم آبی را دارند.
رهبردین بااشاره به میزان بارشهای ثبت شده در استان طی سال آبی جاری گفت: میزان بارشها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۹ درصد و نسبت به دراز مدت ۹۲ درصد کاهش دارد.

About Author