کردستان رتبه دوم کشوری در تولید انگور دیم

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان زاهد حاجی میرزایی اظهار کرد: از مجموع باغات کردستان، ۱۷ هزار هکتار به کشت انگور اختصاص یافته است که از این مقدار، ۱۲ هزار هکتار به صورت دیم و ۵ هزار هکتار نیز به صورت آبی کشت می‌شود.
به گزارش ساقی آذربایجان وی افزود: کردستان در تولید انگور دیم رتبه دوم و در انگور آبی رتبه ۱۵ کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، با بیان اینکه ۲۱ هزار نفر در حوزه بهره برداری از باغات انگور فعالیت دارند بیان کرد: در یک سال گذشته، یک میلیون و ۵۰۰ هزار قلمه انگور با هدف توسعه این بخش به صورت بلاعوض در میان باغداران کردستانی توزیع شده است. حاجی میرزایی در شهرستان مریوان یک طرح فرآوری آبمیوه به بهره برداری رسیده است که مواد اولیه آن از انگور رقم “ره شه” تولید می‌شود. انگور “ره شه” باغات دیم کردستان به دلیل کیفیت بالا به طلای سیاه مشهور است.
کردستان به دلیل داشتن آب و هوا و شرایط مناسب برای کشت انواع محصولات باغی به ویژه انگور سیاه زبانزد است.
مهم‌ترین ارقام انگور کشت شده در کردستان در بخش دیم شامل انگو ره شه یا انگور سیاه و خوشنام است و در بخش آبی به ترتیب شامل انگور کشمشی، فخری، عسکری و یاقوتی است.

About Author