کشت ۸۵ هزار هکتاری گندم و کلزا در مازندران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۵۵ هزار هکتار از مزارع مازندران به کشت گندم و ۳۰ هزار هکتار به کلزا اختصاص پیدا کند.
به گزارش ساقی آذربایجان عزیزاله شهیدی‌فر درباره کشت محصولات پاییزه گفت: افزایش کشت محصولات پاییزه یکی از دغدغه‌های استان مازندران است چراکه با بحران منابع آب در فصل زمستان مواجه هستیم و به همین دلیل باید تلاش شود کشت محصولات زراعی از فصول بهار و تابستان به فصول زمستان و پاییز منتقل شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه علاوه بر سایر محصولاتی که در اراضی کشاورزی مازندران کشت می‌شود، گندم و کلزا دو محصول اقتصادی و استراتژیک استان است، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال ۵۵ هزار هکتار از مزارع مازندران به کشت گندم و ۳۰ هزار هکتار به کلزا اختصاص پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، شهیدی‌فر خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۵۰ هزار هکتار مزارع مازندران به کشت محصولات پاییزه اختصاص پیدا کند.
وی ادامه داد: برای کشت محصولات پاییزه مشکلی در تامین نهاده‌ها وجود ندارد و به موقع تامین و در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: ۴ هزار تن بذر گندم برای انجام کشت پاییزه تامین شده است و کشاورزان مشکلی در تامین بذر ندارند.

About Author