کشف محموله مهمات جنگی توسط اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی

به گزارش ساقی آذربایجان، محبوب علیلو امروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی در روزهای اخیر، محموله مهمات بالغ بر ۱۵ هزار عدد فشنگ جنگی و شکاری در استان آذربایجان شرقی کشف و براساس دستور قضایی صادر شده پس از ورود به محل نگهداری توقیف شد.

وی افزود: این محموله و محموله های مشابه از طریق مرزهای غربی کشور وارد استان شده و با هدف توزیع عمقی در استان های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

دادستان آذربایجان شرقی هشدارد داد: افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم در این زمینه ها فعالیت دارند دستگاه قضایی استان بدون مماشات و اغماض و با حساسیت، جدیت و با قاطعیت ورود و مجازات قانونی پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات غیرمجازمحکوم و برخورد خواهد کرد.

About Author