کشف ژنی که پیری را شکست می‌دهد

محققان چینی هنگام بررسی دی ان‌ای مگس میوه، متوجه شدند یک ژن خاص در این حشره مشخص می‌کند آن‌ها در جوانی می‌میرند یا خیر. آن‌ها این ژن را در مخازن داده انسانی بررسی کردند و متوجه شدند ۹۳ درصد با یک ژن انسانی به نام DIMT۱ مطابقت دارد.

به گزارش دیلی میل، آن‌ها در تحقیقات آزمایشگاهی سلول‌های انسانی را در معرض تشعشعات قرار دادند تا آسیبی را ایجاد کنند که قابل مقایسه با تاثیرات مرتبط با سن در افراد است. نتایج نشان داد سلول‌هایی که DIMT۱ بیشتری داشتند ۶۵ درصد دیرتر از سلول‌های تغییر نیافته پیر شدند.

اکنون محققان امیدوارند این یافته‌ها به گسترش تحقیقاتی منجر شود که بتوان با دارو‌های نوین این ژن را در افراد فعال کرد.

نتایج پژوهش در ژورنال Nature Aging منتشر شده است.

هر دو ژن انسانی و حشره، شکل و ساختار «میتوکندریا» را تغییر می‌دهد. «میتوکندریا» نقش مهمی در متوازن سازی فشار اکسیداسیون دارد که فرایند پیری را به وجود می‌آورد. همچنین «میتوکندریا» مسؤول تولید انرژی ATP است که سلول‌ها برای عملکرد به آن نیاز دارند. این ماده مانند یک ایستگاه نیرو در بدن انسان است که توان مورد نیاز برای فعالیت سلول‌ها را تامین می‌کند.

اگر سلول‌های انسانی به انرژی مورد نیاز خود دست نیابند، بافت یا اعضای بدن به درستی کار نمی‌کند و همین امر سرآغاز فرایند پیری است. محققان برای یافتن ژن‌های ضد پیری مذکور ۱۲۸۳ بخش دی ان‌ای در حشرات را بررسی کردند و متوجه ژن CG۱۱۸۳۷ شدند که چرخه حیات آن‌ها را تنظیم می‌کرد. هنگامیکه محققان فعالیت ژن را افزایش دادند مگس‌های میوه تا ۵۹ درصد طولانی‌تر زنده ماندند.

پژوهشگران با استفاده از مخزن AlphaFold۲ که برنامه هوش مصنوعی جهت پیش بینی ساختار پروتئین است، وجود ژن‌های مشابه در افراد را بررسی کردند. آن‌ها متوجه شدند ساختار CG۱۱۸۳۷ مشابه ژن انسانی DIMT۱ است.

About Author