کمبود واکسن علت تعطیلی مراکز واکسیناسیون اردبیل

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بابک نخستین اظهار کرد: واکسن های توزیعی به استان اردبیل روزهای آتی در چرخه مصرف قرار می گیرد و ما در مدت دو تا سه روز سهمیه واکسن استان را با تنظیم یک برنامه منظم عملا تمام می کنیم و از روز چهارشنبه به بعد به دلیل کمبود واکسن مراکز تا آخر هفته تعطیل می شود.
به گزارش ساقی آذربایجان وی خاطرنشان کرد: هر هفته ۲۵ تا ۳۰ هزار دز واکسن به استان وارد می شود در حالی که ما ظرفیت تزریق روزانه ۲۰ هزار دز واکسن را داریم و این مشکل کمبود در کل کشور ساری و جاری است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در ۵۵۰ روز که از شیوع ویروس کووید – ۱۹ می گذرد به طور متوسط روزانه ۵۵۰ نفر سرپایی پذیرش شده اند در حالی که آمار پذیرش سرپایی در پیک پنجم رکورد چهار پیک گذشته را زده است.
نخستین افزود: تعداد بستری های کرونا در چهار پیک گذشته ۲۴ هزار نفر بوده در حالی که در پیک پنجم ۴ هزار و ۶۰۰ نفر بستری شده اند که میانگین بستری روزانه ۹۵ نفر بوده است.

About Author