کمر بندی ایلخچی در هاله ای از ابهام

ساقی آذربایجان/ دکتر جلال معالی

همسرم همچنانکه لیوان آب و قرص ضد سردرد را بهم می داد مدام غر میزد.
راستش به اصرار همکارم حبیبی که در شهر امپراطوری پیاز کشورمان ایلخچی کاراداری داشت منم باهاش رفتم .
اهالی صبور و مهربان ایلخچی زبانزد خاص و عام هستند و البته بسیار فهیم و مهمان نواز.
وقتی به مقصد رسیدیم ،خودرو را کنارخیابان پارک کردم تا حبیبی جهت انجام کارش برود و منم داخل خودرو منتظرش شدم ،نور آفتاب هم درست از روبرو به صورتم می زد و به نوعی اذیت می شدم ، اما همچنانکه توی خودرو و گرمای عذاب دهنده اش به نوعی کنار آمده بودم ، متوجه صداهای خشن و گوش کرکن خودرو های سنگین از جمله تریلی و کامیون و اتوبوس های مسافربری و وانت و… تمام حواسم را پرت کرد و متعجب از اینکه چرا این خودرو های سنگین از داخل شهر تردد می کنند و علاوه بر آلودگی شدید صوتی و هوا ، خب عبور این وسایط نقلیه سنگین برای عابرین و دانش آموزان و افراد کهنسال و اصلا برای تمام اقشار و ساکنین جز خطر و ضرر چیز دیگری ندارد .
برای دو دقیقه خودروهای سنگین عبوری را شمردم که در این مدت دوازده خودرو از داخل شهر تردد کردند حالا حساب کن در طول روز و شب چقدر باید تردد در داخل شهر ایلخچی صورت بگیرد .
از خودرو پیاده شدم و با آقایی که بساط هندوانه فروشی داشت سلام و علیکی کردم و پرسیدم که چرا این خودروها از کمربندی تردد نمی کنند ، آیا تعمیراتی ، آسفالتی در حال انجام هست ؟
لبخند خشکی که هندوانه فروش تحویلم داد از هر جوابی گویا تر بود ..ایشان با لبخند تلخش گفت: برای اینکه ایلخچی کمر بندی ندارد و سالهای سال است که مسئولین قول مساعد داده اند اما کو ؟
بیست دقیقه ای در داخل خودرو منتظر همکارم شدم تا برگشت ،اما در این مدت واقعا گوشهایم از صدای یکریز و آزار دهنده خودرو های عبوری دچار سوت زدگی شده و سنگینی می کرد .
سردردم هم از همان لحظه آغاز شد..
خب چرا؟ کی باید به فکر ایجاد کمربندی برای شهری که قطب پیاز کشور است باشد؟ اگر در اطراف شهر و محل احداث کمربندی، مالکان زمین و مزارع مانع می شوند ،خب باید رایزنی کرد و با آنها کنار آمد ، اگر راهسازی مشکل دارد باید حل گردد ، اگر مشکل ریل راه آهن هست ، خب می شود کاری کرد الان عصر پیشرفت ها در دنیاست ،من حساب کردم که از بدو ورود به شهر تا خروجی با آن تردد های سنگین و نفس گیر بعضا تا پانزده دقیقه طول می کشد .
ساخت کمربندی برای شهرها امری ضروری محسوب می شود ، چرا که اولا خطر خودروهای سنگین کاهش پیدا می کند و مردم شهر در امنیت خاطر زندگی می کنند ،دیگر اینکه از آلودگی شدید صوتی می کاهد. ساخت کمربندی ایلخچی برای مردمان مهربانش از اهمیت خاصی برخوردار است ،آنها را دریابیم .همین

About Author