کمیته امداد و مسئولیت های اجتماعی ما

اختصاصی ساقی آذربایجان/ به قلم: وحید خدادادی

به فاصله تنها ۲۲ روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی کمیته امداد امام (ره) تشکیل شد که از مولفه های اصلی انقلاب مستضعفان بود. چنین دستوری حکایت ازآن داشت که مهم ترین دغدغه امام، حل مشکلات اقتصادی طبقات ضعیف جامعه است ولی به مرور این خصیصه مقدس مفهوم اولیه خود را از دست داد و در گذر زمان به باد فراموشی سپرده شد. به طوری که امروزمدیر کل کمیته امداد استان در نشست خبری خود از وجود ۷۹۰۰۰ خانواده تحت پوشش در استان خبر می دهد و ۱۴۵۰۰۰ هزار نفر حقوق بگیر که اگر هر خانواده در کمترین تعداد ممکن یعنی سه نفر حساب کنید، می شود عددی حدود نیم میلیون نفر که تحت پوشش این کمیته قرار دارند. همچنان که در حین پرسش از مدیر کل محترم هم مطرح کردیم این نهاد از جمله نهادهایی است که بالا بودن اعداد و ارقام در آن اسباب سرشکستگی است و نه سربلندی! آمارهای بعدی بر میزان نگرانی می افزاید زمانی که متوجه شویم ۲۰۲۰۰ دانش آموز و ۳۴۰۰ دانشجو در استان تحت پوشش این نهادند و ونکته جالب آن است که ۶۸۰ نفر از قبول شدگان کنکور در استان تحت پوشش این مجموعه هستند و این اداره کل ۴ دانش آموز رتبه سه رقمی و ۱۶۳ رتبه چهاررقمی در کنکور امسال داشته است و پرواضح است که این قبولی ها با هندل کلاس های کنکور و کتاب های کمک آموزشی و … نبوده و هرچه بوده برآمده از استعداد فردی آنان است. ملامهدی از وجود ۲۶۰ دانش آموز نخبه و ۸۲ دانشجوی نخبه در تحت پوشش این اداره کل خبر می دهد و این در حالی است که ساختار مدیریت استان عمدتا از وجود افراد مستعد، نخبه و کاربلد تهی و همه بخوبی می دانیم که خصوصا در سالیان اخیر چه افرادی بر کرسی های مدیریت و حوزه های فنی و تخصصی تکیه زده اند که از ابتدایی ترین معلومات لازم در آن امر بی بهره بوده اند. کاش می شد ترتیبی اتخاذ شود تا از وجود این نخبگان در امر مدیریت و حوزه های تخصصی بهره لازم را برد ولی چه کنیم که کرسی عمارت و امر استخدام و بکارگیری افراد نخبه در سایه سار استفاده از سوگلی ها و ژن خوب ها مغفول مانده است. وجود ۲۰ هزار دانش آموز تحت پوشش در استان خود به وضوح حکایتی دردناک از وضعیت اقتصادی جامعه ماست و مقایسه آمار افراد تحت پوشش و روند صعودی آن در چند سال گذشته می تواند ما را متوجه درستی یا اشتباه بودن تصمیمات و مسیری که انتخاب کرده ایم، نماید. پرسش ما از آقای مدیر کل در رابطه با میزان مصوبات دو سفر ریاست محترم جمهور و میزان تحقق آن بود که مشخص شد اصلا مصوبه ای در کار نبوده و تنها ۳۵میلیارد تومان برای پرداخت بلاعوض در پاسخ به نامه های مردمی تخصیص یافته است که خود به وضوح حکایت از میزان توجه دولت مستضعفان به مستضعفان دارد! از سویی همچنان که مدیر کل محترم هم اشاره کرد خروجی های غلط دیگر سازمان ها تبدیل می شود به ورودی بیشتر برای کمیته امداد و میزان افزایش افراد تحت پوشش در سه چهار سال اخیر نگران کننده و نیازمند تامل بیشتر مسئولان است تا طرحی دگر اندازند! نکته نهایی بر می گردد به مسئولیت های اجتماعی ادارات دولتی و بخش خصوصی که نقد آقای مدیر کل را هم به همراه داشت و بجز شرکت گاز استان تقریبا بقیه ادارات، نهادها و شرکت های دولتی وبخش خصوصی کار خاصی در این فقره انجام نداده اند که در مورد آخر یعنی وظایف بخش خصوصی به صورت مبسوط و مفصل سخن خواهیم گفت.

About Author