کهگیلویه و بویراحمد به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد کیامرث حاجی زاده در حاشیه بازدید از برخی پروژه های عمرانی مرکز استان و در جمع خبرنگاران، افزود: پیرو گزارشی که روز گذشته در شورای برنامه ریزی استان ارائه شد در حوزه عمران و دستگاه های زیرساخت سه حوزه (آب، راه و شهرسازی و راهداری) بنا به تاکید استاندار در اولویت کاری ما قرار دارند.
به گزارش ساقی آذربایجان وی با اشاره به اینکه خیلی از پروژه های ما در حوزه راه و آب فعال نبودند، اظهار کرد: در ۲ ساله اخیر که استاندار به جد پای کار بودند و با عمده پیگیری هایی که شد همچنین با تعاملی که در استان به وجود آوردیم و ارتباطاتی که با حمایت استاندار در مرکز و استان داشتیم توانستیم یک حرکت جدی در بحث فعال سازی پروژه های عمرانی و زیرساختی به ویژه آن چیزی که اولویت ما بوده در بحث راه، آب، ساماندهی ورودی شهرها و زیرساخت های شهری ایجاد کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه حوزه راه و شهرسازی یکی از بخش های است که پروژه های مهمی دارد، خاطرنشان کرد: اکثر پروژه ها به علت مشکلاتی که پیمانکاران داشتند اعم از مشکلات مالی، معارضین و… در تمام استان یا فعال نبوده یا نیمه فعال بودند که با برنامه ریزی های خوبی که انجام شد هر ۴ قطعه پروژه یاسوج_شیراز فعال است.
حاجی زاده ادامه داد: این پروژه اخیرا فعال شده است چرا که پیمانکاران قبلی به علت مشکلاتی خلع ید شدند و امسال برای ۱۴ کیلومتر باقی مانده ۴ پیمانکار مشخص شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد کیامرث حاجی زاده با بیان اینکه حدود ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی برای این محور در نظر گرفته شده است، بیان کرد: این پروژه در ۲ قطعه ۴ کیلومتری و ۲ قطعه ۳ کیلومتری در حال اجرا است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیمانکاران این محور فعال بوده و معارضات اجتماعی وجود دارد که تمام تلاش خود را برای رفع آن به کار می گیریم.
حاجی زاده افزود: سعی می شود از محل اعتبارات ملی و تملک برای رفع مشکلات مالی پروژه کمک بگیریم‌ تا پروژه همچنان فعال باشد.
کیامرث حاجی زاده با اشاره به بازدید از محور کمربندی یاسوج به سمیرم، تصریح کرد: این پروژه تنها در ۵۰ روز فعال شده است که تاکنون پیشرفت خوبی را شاهد بودیم. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه محور کمربندی یاسوج به سمیرم سال های زیادی غیر فعال بود، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه ها گزارشی در خصوص حادثه خیز بودن این محور ارائه دادم که ۱۱/۵ درصد تلفات انسانی استان مربوط به این حوزه است.
حاجی زاده عنوان کرد: با پیگیری در تهران و هماهنگی استاندار، رحمانی مدیرکل بودجه راه و ترابری در سازمان برنامه و بودجه سنگ تمام گذاشت و نه تنها توانستیم نقدینگی را بگیریم بلکه اعتبار را مصوب کردیم و بخش زیادی از مطالبات پیمانکاران قبلی و فعلی پرداخت شد.

About Author